Search
Close this search box.

Ohřev vody pomocí fotovoltaické elektrárny.

Díky jednoduchému zařízení můžete snadno využít energii z fotovoltaické elektrárny pro ohřev teplé užitkové vody v bojleru a také pro přídavné vytápění pomocí akumulační nádrže v podzimních a jarních měsících. Systém je velmi malý a jednoduchý, ale velice účinný a zároveň levný na nákup. Výsledkem jsou vysoké roční úspory v nákladech na energii. Tyto systémy jsou snadno instalovatelné a mohou být použity v jakémkoli domě nebo bytě bez nutnosti velkých investic. To znamená, že s pomocí fotovoltaického ohřevu vody ​​můžete snížit své roční náklady na elektrickou energii, což z vás udělá nejen odpovědného spotřebitele, ale i šetrného k životnímu prostředí.

Ohřev vody, jak funguje, kolik stojí a jaká je návratnost fotovoltaického systému.

Ohřev vody, jak to funguje ?

Popisovaný systém je jednoduchý a umožňuje přeměnu vyráběného stejnosměrného proudu z fotovoltaických panelů na střídavý proud, který je poté použit k ohřevu topné spirály. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek je zařízení schopno ohřívat topnou spirálu pomocí elektřiny dodávané z elektrické sítě. Tento jednoduchý systém umožňuje využití solární energie pro účely vytápění, snižuje závislost na tradičních zdrojích vytápění a snižuje náklady na energie.

Ohřev vody, jaká je cena ?

Fotovoltaický systém pro ohřev vody je jednoduché a ekonomické řešení, které má nižší cenu než tradiční fotovoltaický systém, který generuje elektřinu pro celý dům. Pokud obdržíte dotaci z programu Nové zelené úspory Light, může tento systém na ohřev vody stát jen několik tisíc korun. I když nebudete moci čerpat tuto dotaci je, cena této soustavy stále velmi výhodná a umožní vám významné úspory na nákladech za elektřinu.

Ohřev vody, jak rychle se vrátí ?

Návratnost investice do tohoto systému závisí na možnosti získat dotaci z programu Nová zelená úsporám Light. Pokud patříte do skupiny, pro kterou je tato dotace určena je, návratnost investice prakticky okamžitě nebo nejpozději během prvního roku provozu. I když nemůžete čerpat dotaci z tohoto programu, návratnost investice zůstává poměrně rychlá, trvá přibližně 3-4 roky a hodnota vašeho majetku se zvýší okamžitě po instalaci tohoto systému. Tento způsob ohřevu vody Vám bude reálně šetřit náklady na energie po dobu osmi měsíců v roce.

Ohřev vody, kolik zaplatím za fotovoltaický systém.

Ohřev vody bez dotace

90 000 Kč
 • Fotovoltaické panely
 • Regulátor
 • Elektroinstalace a zapojení
 • Montážní systém K2
 • Kompletní nastavení celého systému
 • Zaškolení

Ohřev vody s dotací

0 Kč
 • Fotovoltaické panely
 • Regulátor
 • Elektroinstalace a zapojení
 • Montážní systém K2
 • Žádosti o dotaci Nová zelená úsporám light
 • Kompletní nastavení celého systému
 • Zaškolení

Platit za energie je nákladé a výrazně zatěžuje rozpočet. Fotovoltaický ohřev je výhodnou alternativou, která umožňuje vytvářet elektrickou energii z bezplatného zdroje slunečního záření. Tento systém umožňuje úsporu za energie, a to zejména až osm měsíců v roce. Navíc se jedná o šetrnější metodu výroby energie, která nezatěžuje životní prostředí emisemi a znečištěním. Pokud tuto výhodu využijete, můžete si užívat horkou vodu pro vaše potřeby a zároveň ušetříte a přispějete ke snižování vaší uhlíkové stopy.

Kolik a kdo může čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám Light

Kolik získáte

90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody


 • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
 • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022
 • Žádat můžete i v případě, že jste již podali žádost o dotaci nebo získali dotaci na zateplení a výměnu oken a dvěří z NZÚ Light

Kdo může žádat

 • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022
 • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Kontakt, zavolejte, napište.

Snížíme Vaše náklady za energie.

Dodáváme ověřené značky